HENKILÖTURVALLISUUS

Turvallisuuden tunne on yksi ihmisen tärkeimmistä tarpeista, pidetään siitä huolta yhdessä.

AVAINHENKILÖTURVALLISUUS

Henkilösuojauksella tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla turvataan suojattavan henkilön koskemattomuus, yksityisyys, liikkumisvapaus ja työrauha. Henkilösuojaus toteutetaan uhka-arvion perusteella laadittavan suojaussuunnitelman mukaisesti, huomaamattomasti ja matalalla profiililla. Huolellisesti suunniteltu ja ammattitaitoisesti toteutettu henkilösuojaus on sijoitus, joka parantaa avainhenkilöiden tuottavuutta. Ota yhteyttä, niin asiantuntijamme arvioi henkilösuojauksen tarpeen.

  • Henkilösuojauksen tarpeen arviointi
  • Henkilöturvallisuusvalmennukset
  • Henkilösuojaus

Matkustusturvallisuus

Matkustusturvallisuuspalveluissamme keskitymme antamaan valmiuksia turvallisuustasoon, kulttuuriin sekä muuttuviin olosuhteisiin. Teemme myös kohdemaakohtaisen riskikartoituksen ja uhka-arvion, minkä perusteella asiantuntijamme laativat asiakkaan toiveiden mukaisesti suppean, perusmuotoisen tai laajan matkustusturvallisuussuunnitelman. Tarvittaessa lähetämme asiantuntijamme kohteeseen etukäteen.

  • Matkustusturvallisuuskoulutukset
  • Riskikartoitukset sekä varautumisjärjestelyt
  • Advance-toiminta