Henkilöturvallisuuskoulutusten edelläkävijä.

Tervetuloa parantamaan organisaationne valmiuksia sekä kehittämään kykyä toimia tehokkaasti ja turvallisesti vaihtelevissa uhka-, vaara- ja onnettomuustilanteissa. Koulutusmuotomme: live-, etä- ja hybridiopetus sekä henkilökohtainen valmennus.

AVAINHENKILÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET

Valmennamme yrityksien avainhenkilöiden turvallisuutta. Valmennuksien laajuus ja tarve kartoitetaan yhdessä asiakkaan kanssa. 

Referenssit ja suositukset pyydettäessä.

 • Henkilöturvavalmennus -teoria ja käytäntö
 • Matkustusturvallisuus -teoria
 • Henkilöturvallisuus -luento

UHKATILANTEIDEN HALLINTA -KOULUTUKSET

Maailma 2020 -luvulla voi olla armoton ja säälimätön, mutta se ei tarkoita, etteikö sen aiheuttamia uhkia vastaan voisi suojautua tehokkaasti. Osa uhkakuvista on täysin epärealistisia ja abstrakteja, osa relevantteja ja realistisia. Haasteena onkin erotella nämä edellä mainitut toisistaan. Uhkatilanteiden hallinta- koulutuksissa käydään läpi mm. mitä itsesuojelu on, viestinnän merkitystä haastavissa tilanteissa sekä stressin hallintaa.

 

 • Haastavissa asiakaspalvelutilanteissa toimiminen 2h
 • Uhkaavan henkilön kohtaaminen 4h
 • Uhkatilanteen hallinta (teoria + käytäntö) 6-8h

ENSIAPUKOULUTUKSET

Ensiapuosaaminen on kansalaisvelvollisuus. Yrityksen, yhteisön tai yksittäisen työpaikan EA- valmius on osa omatoimista varautumista. Tunnemme lain, viranomaismääräykset, sekä ensiapua vaativien tilanteiden käytännön vaatimukset läpikotaisin. Räätälöimme EA- koulutukset Teidän tarpeitanne vastaavaksi. Räätälöinnillä tarkoitamme sitä, että aloitamme aina tarpeen ja tavoitteen kartoituksesta, näin saamme luotua koulutukseen sisällön, joka palvelee riskien mukaisesti.

 • Hätäensiapu 4h
 • Ensiavun perusteet 8h
 • Ensiavun jatkokoulutus 16h

TURVALLISUUSALANKOULUTUKSET

Hyvin suunniteltu ja ammattitaitoisesti toteutettu realistinen voimankäyttökoulutus vähentää todistetusti työväkivaltatapaturmien määrää, sekä parantaa asiakasturvallisuutta, että turvallisuusalan ammattilaisen oikeusturvaa. Kouluttajamme ovat myös toimineet eri oikeusasteissa asiantuntijoina. Toteutamme toimialan ja toimintaympäristön ominaispiirteiden mukaan räätälöityjä tilauskoulutuksia. Kouluttajillamme on kokemusta mm. erityisistä voimankäyttökoulutuksista, perustason vartija- ja järjestyksenvalvojakoulutuksista, sekä pitkälle räätälöidyistä yrityskohtaisista turvallisuuskoulutustoteutuksista.

 • Konsultti/kouluttaja- palvelut oppilaitoksille (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto)
 • Voimankäyttökoulutukset
 • Ampuma-asekoulutukset