YRITYSTURVALLISUUS

HUOLELLISESTI SUUNNITELTU JA AMMATTITAITOISESTI TOTEUTETTU TURVALLISUUSPALVELU ON SIJOITUS, JOKA PARANTAA LIIKETOIMINTAA.

RIKOSTORJUNTA

Rikostorjuntapalvelut aloitetaan rikostilanteen kartoittamisesta. Kartoittamisen avulla pystytään arvioimaan todennäköisimmät riskit, toteutustavat ja vaikutukset. Suunnitelma sisältää luonnollisesti rikostorjunnan toimintamallit ja parhaat käytänteet organisaation omatoimiseen varautumiseen. Palvelumme kattaa myös jo tapahtuneiden rikosten paljastamisen ja selvittämisen yksityisentutkinnan keinoin. Tämän avulla pystytään tuottamaan tarvittavia tietoja mahdollista oikeusprosessia varten. 

 • Rikoksen paljastaminen
 • TSCM (kuuntelu- ja katselulaitteiden paljastaminen)
 • Tunkeutumistestaukset 
 • Mystery shopping

Turvatekniikan palvelut

Useat yritykset listaavat turvallisuuden yhdeksi tärkeimmistä arvoistaan. Asiantuntijamme avustavat arvioimaan teille kustannustehokkaimmat tekniset ratkaisut toimintanne suojaamiseksi, jolloin yrityksen liiketoimintaan keskittyminen onnistuu rauhallisin mielin.

 • Konsultointi/tarvekartoitus -> Mitä tarvitsemme?
 • Suunnittelu -> Mihin tarvitsemme?
 • Kilpailutus -> Kokonaisratkaisu -> budjetointi -> aikataulu -> ratkaisujen implementointi/täytäntöönpano

KIINTEISTÖ- JA TOIMITILATURVALLISUUS

On tärkeä osa omatoimista varautumista, jossa hallitaan onnettomuusriskit ennakoimalla, poistamalla ja minimoimalla riskitekijöitä. Tämän lisäksi tavoitteena on turvata häiriötön työskentely ja estää yritykselle arvokkaan tiedon tai materiaalin anastaminen. Yrityksen toimipaikkojen ja tilojen kustannustehokas suojaaminen perustuu kehäajatteluun. Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus on avainasemassa työntekijöiden viihtyvyyteen ja hyvinvointiin.

Turvallinen työympäristö kuuluu meille kaikille.

 • Kokonaisvaltaiset suunnitteluratkaisut
 • Auditoinnit
 • Poistumisharjoitukset
 • Palo- ja pelastuskoulutukset