SECURITY SERVICES

Huolellisesti suunniteltu ja ammattitaitoisesti toteutettu turvallisuuspalvelu on sijoitus, mikä parantaa liiketoimintaa.
Tässä yhdistyvät tieto, taito ja kokemus.

Referenssit pyydettäessä.

AVAINHENKILÖTURVALLISUUS

Henkilösuojauksella tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla turvataan suojattavan henkilön koskemattomuus, yksityisyys, liikkumisvapaus ja työrauha. Henkilösuojaus toteutetaan uhka-arvion perusteella laadittavan suojaussuunnitelman mukaisesti, huomaamattomasti ja matalalla profiililla. Huolellisesti suunniteltu ja ammattitaitoisesti toteutettu henkilösuojaus on sijoitus, joka parantaa avainhenkilöiden tuottavuutta. Ota yhteyttä, niin asiantuntijamme arvioi henkilösuojauksen tarpeen.

 • Henkilösuojauksen tarpeen arviointi
 • Henkilöturvallisuusvalmennukset
 • Henkilösuojaus

Matkustusturvallisuus

Matkustusturvallisuuspalveluissamme keskitymme antamaan valmiuksia turvallisuustasoon, kulttuuriin sekä muuttuviin olosuhteisiin. Teemme myös kohdemaakohtaisen riskikartoituksen ja uhka-arvion, minkä perusteella asiantuntijamme laativat asiakkaan toiveiden mukaisesti suppean, perusmuotoisen tai laajan matkustusturvallisuussuunnitelman. Tarvittaessa lähetämme asiantuntijamme kohteeseen etukäteen.

 • Matkustusturvallisuuskoulutukset
 • Riskikartoitukset sekä varautumisjärjestelyt
 • Advance-toiminta

YRITYSTURVALLISUUS

RIKOSTORJUNTA

Rikostorjuntapalvelut aloitetaan rikostilanteen kartoittamisesta. Kartoittamisen avulla pystytään arvioimaan todennäköisimmät riskit, toteutustavat ja vaikutukset. Suunnitelma sisältää luonnollisesti rikostorjunnan toimintamallit ja parhaat käytänteet organisaation omatoimiseen varautumiseen. Palvelumme kattaa myös jo tapahtuneiden rikosten paljastamisen ja selvittämisen yksityisentutkinnan keinoin. Tämän avulla pystytään tuottamaan tarvittavia tietoja mahdollista oikeusprosessia varten. 

 • Rikoksen paljastaminen
 • TSCM (kuuntelu- ja katselulaitteiden paljastaminen)
 • Tunkeutumistestaukset 
 • Mystery shopping

Turvatekniikan palvelut

Useat yritykset listaavat turvallisuuden yhdeksi tärkeimmistä arvoistaan. Asiantuntijamme avustavat arvioimaan teille kustannustehokkaimmat tekniset ratkaisut toimintanne suojaamiseksi, jolloin yrityksen liiketoimintaan keskittyminen onnistuu rauhallisin mielin.

 • Konsultointi/tarvekartoitus -> Mitä tarvitsemme?
 • Suunnittelu -> Mihin tarvitsemme?
 • Kilpailutus -> Kokonaisratkaisu -> budjetointi -> aikataulu -> ratkaisujen implementointi/täytäntöönpano

KIINTEISTÖ- JA TOIMITILATURVALLISUUS

On tärkeä osa omatoimista varautumista, jossa hallitaan onnettomuusriskit ennakoimalla, poistamalla ja minimoimalla riskitekijöitä. Tämän lisäksi tavoitteena on turvata häiriötön työskentely ja estää yritykselle arvokkaan tiedon tai materiaalin anastaminen. Yrityksen toimipaikkojen ja tilojen kustannustehokas suojaaminen perustuu kehäajatteluun. Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus on avainasemassa työntekijöiden viihtyvyyteen ja hyvinvointiin.

Turvallinen työympäristö kuuluu meille kaikille.

 • Kokonaisvaltaiset suunnitteluratkaisut
 • Auditoinnit
 • Poistumisharjoitukset
 • Palo- ja pelastuskoulutukset